Make your own free website on Tripod.com

efem.jpg

el.jpg

Home
MSN ALANINIZDA HTML KODLARINI KULLANILABiLiR DURUMA GETiRMEK iSTER MiSiNiZ?
MSN ALANINIZDA MüZiK DiNLETTiRMEK YADA ViDEO SEYRETTiRMEK iSTER MiSiNiZ?
BiRDEN FAZLA "POWER TOY: WiNDOWS MEDiA PLAYER" EKLEMEK
MSN ALANINIZA ZiYARETci DEFTERi EKLEMEK iSTER MiSiNiZ?
Media pLayer kuLLanarak, birden fazLa müzik caLIp yada video izLeyebiLir miyim?
BA$KALARININ MSN ALANINDAN ALINTI YAPMAK
MSN ALANINDA WiNDOWS MEDIA PLAYER'I KULLANMADAN MüZiK DiNLETTiRMEK
MSN ALANINIZDA Ki$iSEL ARKA PLAN GöRüNTüLERi NASIL KULLANILIR?
MSN ALanInIz icinde ScroLLbar KuLLanImI
MSN ALANINA SAYAC EKLEME
DOSYA DEPOLAMA VE PAYLA$IMI
MSN ALANINDA DAHA FAZLA YAZI GöRüNTüLEMEK
MSN ALANINA SOHBET PLATFORMU , ViDEO VE ANiMASYON KOYMAK
MSN ALANINDA 10 DAN FAZLA LiSTE OLU$TURMAK
MSN ALANINIZI GOOGLE'A KAYDEDEBiLiRSiNiZ
MSN ALANINA HAVA DURUMUNU GöSTEREN BiLGiLERiN EKLENMESi
MSN ALANINA ANKET EKLEME
MSN ALANINDA YAZI, cERcEVE ARKA PLAN GöRüNüMüNü DEgi$TiRME
MSN ALANINA SAAT EKLEME
Msn aLanInIzI ziyaret edenLerin size e-posta gönderebiLmesi:
BLog icine Medya DosyasI NasIL EkLenir?
BLog aLanIna ekLenen LinkLerin ba$ka bir pencerede acILmasI


MSN ALANINDA WiNDOWS MEDIA PLAYER'I KULLANMADAN MüZiK DiNLETTiRMEK


MSN ALanInIzda Media PLayer'sIz Müzik caLmak

Bunu HTML kodLarIndan oLan <img> kodunu amacInIn dI$Inda kuLLanarak yapmak mümkün. A$agIdaki kodu, sayfanIza yazI yazmakta kuLLanIdIgInIz aLanda <HTML> tu$una bastIktan sonra iLgiLi yere yazIn ve daha sonra ParcanIn Linkini Buraya YerLe$tirin kIsmInI dinLetmek istediginiz parcanIn LinkiyLe degi$tirerek ve de istiyorsanIz bunun dI$Inda yazmak istediginiz yazILarI yazarak "PubLish Entry" tu$una basIn.


GiriLmesi gereken kod;

<img height=0 Loop=infinite dynsrc="ParcanIn Linkini Buraya yerLe$tirin" width=0>


Bir örnek verecek oLursak;

<img height=0 Loop=infinite dynsrc="http://spaces.msn.com/members/ygt/örnek****" width=0>

Bu a$amadan sonra iLgiLi Linkteki parca sayfaya giriLdiginde caLmaya ba$Layacak. YaLnIz burada dikkat etmeniz gereken bir husus var ki o da; siz yeni giriLer girip parca Linkinin buLundugu yazInIz a$agILara dü$tükce, parcanIzIn o böLüm görüntüLenmeden caLmayacagI.