Make your own free website on Tripod.com

efem.jpg

goz.jpg

Home
MSN ALANINIZDA HTML KODLARINI KULLANILABiLiR DURUMA GETiRMEK iSTER MiSiNiZ?
MSN ALANINIZDA MüZiK DiNLETTiRMEK YADA ViDEO SEYRETTiRMEK iSTER MiSiNiZ?
BiRDEN FAZLA "POWER TOY: WiNDOWS MEDiA PLAYER" EKLEMEK
MSN ALANINIZA ZiYARETci DEFTERi EKLEMEK iSTER MiSiNiZ?
Media pLayer kuLLanarak, birden fazLa müzik caLIp yada video izLeyebiLir miyim?
BA$KALARININ MSN ALANINDAN ALINTI YAPMAK
MSN ALANINDA WiNDOWS MEDIA PLAYER'I KULLANMADAN MüZiK DiNLETTiRMEK
MSN ALANINIZDA Ki$iSEL ARKA PLAN GöRüNTüLERi NASIL KULLANILIR?
MSN ALanInIz icinde ScroLLbar KuLLanImI
MSN ALANINA SAYAC EKLEME
DOSYA DEPOLAMA VE PAYLA$IMI
MSN ALANINDA DAHA FAZLA YAZI GöRüNTüLEMEK
MSN ALANINA SOHBET PLATFORMU , ViDEO VE ANiMASYON KOYMAK
MSN ALANINDA 10 DAN FAZLA LiSTE OLU$TURMAK
MSN ALANINIZI GOOGLE'A KAYDEDEBiLiRSiNiZ
MSN ALANINA HAVA DURUMUNU GöSTEREN BiLGiLERiN EKLENMESi
MSN ALANINA ANKET EKLEME
MSN ALANINDA YAZI, cERcEVE ARKA PLAN GöRüNüMüNü DEgi$TiRME
MSN ALANINA SAAT EKLEME
Msn aLanInIzI ziyaret edenLerin size e-posta gönderebiLmesi:
BLog icine Medya DosyasI NasIL EkLenir?
BLog aLanIna ekLenen LinkLerin ba$ka bir pencerede acILmasI


BA$KALARININ MSN ALANINDAN ALINTI YAPMAK

cogu insan ba$ka sayfaLardaki yazILarI kendi MSN aLanInda yayInLarken, bahsi gecen sitedeki yazIyI kopyaLayarak kendi sayfasInda yazI yazdIgI böLüme kopyaLayarak yayInLIyor. Bu durumda aLIntI yaptIgInIz ki$inin emegini göz ardI etmekLe kaLmIyor, aynI zamanda ba$kaLarInIn dü$ünce ve yazILarInI, kendi dü$ünce ve yazILarInIz gibi hitap ettiginiz ki$iLere sunmu$ oLuyorsunuz. HaLbuki kopyaLayIp yapI$tIrmaktan cok daha koLay bir bicimde, kaynak da göstermi$ oLarak ba$kaLarInIn sayfasIndan aLIntI yapmanIz mümkün. Bunu gercekLe$tirmek icin gercekLe$tirmeniz gereken adImLar oLdukca basit:

a) önceLikLe kuLLanIcI adI ve $ifrenizLe MSN ALanInIza giri$ yapIn.
b) ArdIndan aLIntI yapmak istediginiz sayfanIn ismini tarayIcInIza yazIp bu sayfayI acIn.
c) Bir sonraki adImda acILan sayfada aLIntI yapmak istediginiz yazInIn sag aLt kö$esinde buLunan "BLog it" yazIsIna tIkLayIn.

d) Bu adImdan sonra kendi sayfanIzIn giri giriLen kIsmInda aLIntI yapmak istediginiz yazI cIkacak, bu a$amadan sonra "PubLish Entry" butonuna tIkLayarak kaynak gösteriLmi$ bir bicimde bu ki$inin yazIsInI yayInLamI$ oLursunuz

not:daha fazLa biLgi icin http://spaces.msn.com/members/ygt aLanIna bakabiLirsiniz