Make your own free website on Tripod.com

efem.jpg

0069_1024.jpg

Home
MSN ALANINIZDA HTML KODLARINI KULLANILABiLiR DURUMA GETiRMEK iSTER MiSiNiZ?
MSN ALANINIZDA MüZiK DiNLETTiRMEK YADA ViDEO SEYRETTiRMEK iSTER MiSiNiZ?
BiRDEN FAZLA "POWER TOY: WiNDOWS MEDiA PLAYER" EKLEMEK
MSN ALANINIZA ZiYARETci DEFTERi EKLEMEK iSTER MiSiNiZ?
Media pLayer kuLLanarak, birden fazLa müzik caLIp yada video izLeyebiLir miyim?
BA$KALARININ MSN ALANINDAN ALINTI YAPMAK
MSN ALANINDA WiNDOWS MEDIA PLAYER'I KULLANMADAN MüZiK DiNLETTiRMEK
MSN ALANINIZDA Ki$iSEL ARKA PLAN GöRüNTüLERi NASIL KULLANILIR?
MSN ALanInIz icinde ScroLLbar KuLLanImI
MSN ALANINA SAYAC EKLEME
DOSYA DEPOLAMA VE PAYLA$IMI
MSN ALANINDA DAHA FAZLA YAZI GöRüNTüLEMEK
MSN ALANINA SOHBET PLATFORMU , ViDEO VE ANiMASYON KOYMAK
MSN ALANINDA 10 DAN FAZLA LiSTE OLU$TURMAK
MSN ALANINIZI GOOGLE'A KAYDEDEBiLiRSiNiZ
MSN ALANINA HAVA DURUMUNU GöSTEREN BiLGiLERiN EKLENMESi
MSN ALANINA ANKET EKLEME
MSN ALANINDA YAZI, cERcEVE ARKA PLAN GöRüNüMüNü DEgi$TiRME
MSN ALANINA SAAT EKLEME
Msn aLanInIzI ziyaret edenLerin size e-posta gönderebiLmesi:
BLog icine Medya DosyasI NasIL EkLenir?
BLog aLanIna ekLenen LinkLerin ba$ka bir pencerede acILmasI

Media pLayer kuLLanarak, birden fazLa müzik caLIp yada video izLeyebiLir miyim?

Evet, bir pLayList hazIrLayarak birbiri arkasIna müzik, videoLar yada fLash animasyonLar kuLLanILabiLir. PLayList hazIrLamak icin önceLikLe bir text editöre ihtiyacImIz var. (Not defteri gibi)

Ba$Lat-->ProgramLar-->DonatILar-->Not defteri

Not defterini acIyorsunuz ve a$agIda yazILI oLan kodu kopyaLayIp oraya yapI$tIrIyorsunuz.<ASX Version="3.0">
<titLe>PLAYLIST ADI</titLe>

<entry>
<titLe>$ARKI/VIDEO/ANIMASYON ADI</titLe>
<author>$ARKICI ADI</author>

<moreinfo href="AN OPTIONAL LINK TO ANOTHER WEBSITE"/>
<Ref href=" MUSiK/VIDEO/ANIMASYON DOSYASININ URL Si "/>
</entry>

</asx>
PLayList hazIrLadIktan sonra maviyLe yazILI oLan yerLere kendi biLgiLerinizi giriyorsunuz.

AsLInda yukarda gördügünüz pLayList sadece bir müzik/video/animasyon icin.

KIrmIzI yazILar dahiL aradaki kodLarI cogaLtarak istediginiz sayI kadar arttIrabiLirsiniz. Ye$iL yazI ise isteginize kaLmI$ sizi diger media LinkLerine bagLar.Bir örnek vereLim de daha acIk ve net oLsun.<ASX Version="3.0">
<titLe>BENiM LiSTEM</titLe>
<entry>
<titLe>yagmur</titLe>
<author>kayahan</author>
<Ref href="http://www.biLmemnesitesi.com/music/yagmur**** "/>
</entry>
<entry>
<titLe>Video 1 </titLe>
<author>u2</author>
<Ref href="http://www. biLmemnesitesi.com/video/videom.mpg"/>
</entry>

<entry>
<titLe>Animasyon 1 </titLe>
<author>GoriLLaz</author>
<Ref href="http://www. biLmemnesitesi.com/animasyon/canLicanLi.swf"/>
</entry>
</asx>

önceLikLe pLayList inizi düzenLemeniz gerekiyor. Bunun icin:

PLayList inizin bir kopyasInI benimpLayListim.wmv oLarak kaydedin(not defterinde!!!).
diger kopyasInI benimpLayListim.asx oLarak kaydedin( test etmek icin)
BiLgisayarInIzdaki Windows Media PLayer I acIn (Space teki Media PLayer moduLünü degiL)
Windows Media PLayer a benimpLayListim.asx i yükLeyin
Eger her$ey düzgün caLI$Iyorsa, Windows Media PLayer daki önce ve sonra butonLarIna basarak tüm trackLer arasInda gezinebiLirsiniz.

$imdi hazIrLadIgInIz pLayListi MSN Media PLayer da kuLLanabiLmek icin önceLikLe pLayListinizi Yahoo geocities yada sahip oLdugunuz herhangi bir web sitesine yükLeyin.

YükLemeden sonra URL nizi aLIp MSN Space's Media PLayer PowerToy a girin.Not: PLayList iniz müzik, video ve fLash animasyonLarI kombinasyonLarIndan oLu$abiLir.Not: ZiyaretciLerinizin track Ler arasInda gezinebiLmesi icin Media PLayer PowerToy fuLL mode oLmaLIdIr.

ALIntIdIr: [ http://spaces.msn.com/members/semartizm68/ ]

Name of One Pet

Here I'll add information about my first pet. I'll explain what type of animal he is and describe some of his favorite tricks.

A black dog; Size=240 pixels wide

Name of Another Pet

Here I'll add information about another of my pets. Again, I'll talk about how I first got her and then describe some of her habits.

A cat; Size=240 pixels wide