Make your own free website on Tripod.com

efem.jpg

wtordyxteuhr200232595.gif

Home
MSN ALANINIZDA HTML KODLARINI KULLANILABiLiR DURUMA GETiRMEK iSTER MiSiNiZ?
MSN ALANINIZDA MüZiK DiNLETTiRMEK YADA ViDEO SEYRETTiRMEK iSTER MiSiNiZ?
BiRDEN FAZLA "POWER TOY: WiNDOWS MEDiA PLAYER" EKLEMEK
MSN ALANINIZA ZiYARETci DEFTERi EKLEMEK iSTER MiSiNiZ?
Media pLayer kuLLanarak, birden fazLa müzik caLIp yada video izLeyebiLir miyim?
BA$KALARININ MSN ALANINDAN ALINTI YAPMAK
MSN ALANINDA WiNDOWS MEDIA PLAYER'I KULLANMADAN MüZiK DiNLETTiRMEK
MSN ALANINIZDA Ki$iSEL ARKA PLAN GöRüNTüLERi NASIL KULLANILIR?
MSN ALanInIz icinde ScroLLbar KuLLanImI
MSN ALANINA SAYAC EKLEME
DOSYA DEPOLAMA VE PAYLA$IMI
MSN ALANINDA DAHA FAZLA YAZI GöRüNTüLEMEK
MSN ALANINA SOHBET PLATFORMU , ViDEO VE ANiMASYON KOYMAK
MSN ALANINDA 10 DAN FAZLA LiSTE OLU$TURMAK
MSN ALANINIZI GOOGLE'A KAYDEDEBiLiRSiNiZ
MSN ALANINA HAVA DURUMUNU GöSTEREN BiLGiLERiN EKLENMESi
MSN ALANINA ANKET EKLEME
MSN ALANINDA YAZI, cERcEVE ARKA PLAN GöRüNüMüNü DEgi$TiRME
MSN ALANINA SAAT EKLEME
Msn aLanInIzI ziyaret edenLerin size e-posta gönderebiLmesi:
BLog icine Medya DosyasI NasIL EkLenir?
BLog aLanIna ekLenen LinkLerin ba$ka bir pencerede acILmasI


MSN ALANINIZA ZiYARETci DEFTERi EKLEMEK iSTER MiSiNiZ?

AsLInda bunu yapmak sandIgInIzdan cok daha basit;
önceLikLe aLanInIzda (bLog böLümünde), herhangi bir ba$LIk (Ziyaretci Defteri gibi) ismi girerek, aLtIna da acIkLamanIzI yazarak;(örnegin:Ki$iseL sayfam hakkIndaki görü$Lerinizi yazarsanIz sevinirim) sayfanIzda yeni bir yazI oLu$turun.Bu i$Lemi gercekLe$tirdikten sonra sayfanIzIn sag üst kö$esinde "Sign Out" isimLi tu$un yanInda buLunan "Preview My Space" yazIsIna tIkLayIn.Az önce oLu$turmu$ oLdugunuz yazInIzIn sonunda buLunan aLt kIsma dikkat ederseniz, "PermaLink" isimLi tIkLanabiLir bir yazI göreceksiniz. Buraya tIkLayarak kar$InIza cIkan Linki kaydedin,(bu Linki daha sonra kuLLanacagIz).Daha sonra tekrar sayfanIn sag üst kIsmInda buLunan "Sign Out" tu$u aLtInda görebiLeceginiz "Edit My Space" yazIsIna tIkLayIn.Bir sonraki a$amada sayfanIzIn yukarI kIsmInda, sayfa ba$LIgInIzIn aLt kIsmInda sIraLanmI$ oLan Home,ProfiLe,BLog,Photos,Lists,Music ba$LIkLarIndan "Lists"e girip yeni bir Liste oLu$turmak icin "Create A List" yazIsIna tIkLayIn ve oLu$turacagInIz ziyaretci defterinize vermek istediginiz ismi girin.Bu adImdan sonra Listenizi yaratIp, yönLendiriLeceginiz sayfanIn soL üst kIsImLarInda buLunan "Add Item" isimLi yazIya tIkLayIn. Bunu yaptIktan sonra bu yazInIn aLtInda üc tane kutucuk cIkacak bunLardan iLkine "Ziyaretci defterime uLa$amak icin buraya tIkLayIn" benzeri bir yazI yazdIktan sonra ikinci kutucuga, "PermaLink"e tIkLadIktan sonra kaydetmi$ oLdugunuz Linki yazIn.ücüncu kutucugu ise bo$ bIraktIktan sonra, kutucukLarIn yanIndaki tu$u kuLLanarak Liste oLu$turma i$Lemini tamamLayIn.Bu adImdan sonra yukarIda nerede oLdugunu beLirtmi$ oLdugum "Home" Linkine tIkLayarak oLu$turmu$ oLdugunuz "Ziyaretci Defteri"ni görebiLir ve sayfanIzda (sürükLe bIrak yöntemini kuLLanarak) istediginiz yere yerLe$tirebiLirsiniz. En son a$amada ise yapILan degi$ikLikLeri yine sag üst tarafLarda buLunan "Save" ("Sign Out" tuLu hizasInda a$agILara dogru bir yerde buLunuyor) tu$una basarak kaydedin.BöyLeLikLe artIk sizin de bir ziyaretci defteriniz oLmu$ oLdu.
$imdiden koLay geLsin
not:daha fazLa biLgi icin http://spaces.msn.com/members/ygt aLanIna bakabiLirsiniz


Bir de bu site var. Bu sitede gerekLi biLgiLeri doLdurup. Buradan da bir ziyaretci defteri aLabiLirsiniz