Make your own free website on Tripod.com

efem.jpg

kitty.gif

Home
MSN ALANINIZDA HTML KODLARINI KULLANILABiLiR DURUMA GETiRMEK iSTER MiSiNiZ?
MSN ALANINIZDA MüZiK DiNLETTiRMEK YADA ViDEO SEYRETTiRMEK iSTER MiSiNiZ?
BiRDEN FAZLA "POWER TOY: WiNDOWS MEDiA PLAYER" EKLEMEK
MSN ALANINIZA ZiYARETci DEFTERi EKLEMEK iSTER MiSiNiZ?
Media pLayer kuLLanarak, birden fazLa müzik caLIp yada video izLeyebiLir miyim?
BA$KALARININ MSN ALANINDAN ALINTI YAPMAK
MSN ALANINDA WiNDOWS MEDIA PLAYER'I KULLANMADAN MüZiK DiNLETTiRMEK
MSN ALANINIZDA Ki$iSEL ARKA PLAN GöRüNTüLERi NASIL KULLANILIR?
MSN ALanInIz icinde ScroLLbar KuLLanImI
MSN ALANINA SAYAC EKLEME
DOSYA DEPOLAMA VE PAYLA$IMI
MSN ALANINDA DAHA FAZLA YAZI GöRüNTüLEMEK
MSN ALANINA SOHBET PLATFORMU , ViDEO VE ANiMASYON KOYMAK
MSN ALANINDA 10 DAN FAZLA LiSTE OLU$TURMAK
MSN ALANINIZI GOOGLE'A KAYDEDEBiLiRSiNiZ
MSN ALANINA HAVA DURUMUNU GöSTEREN BiLGiLERiN EKLENMESi
MSN ALANINA ANKET EKLEME
MSN ALANINDA YAZI, cERcEVE ARKA PLAN GöRüNüMüNü DEgi$TiRME
MSN ALANINA SAAT EKLEME
Msn aLanInIzI ziyaret edenLerin size e-posta gönderebiLmesi:
BLog icine Medya DosyasI NasIL EkLenir?
BLog aLanIna ekLenen LinkLerin ba$ka bir pencerede acILmasI


BiRDEN FAZLA "POWER TOY: WiNDOWS MEDiA PLAYER" EKLEMEK

1) Space'inizin önizLeme sayfasInI acin ve adres cubugunda sizin space adresinizin ismi yazan yerin, hemen arkasIna /dLLayoutsettings.aspx yazIsInI yazIn ve git e tIkLayIn.Veya entere basIn.


(Su an space'inizin Layoutunu degistirebiLceginiz sayfa acILmI$ oLmasI LazIm)
2) ImLec'inizLe (cursor'unuzu) sayfanIzIn icerisinde herhangi bir yerinde mousinizin sag tarafIna tIkLayarak kaynag'a tIkLayin. Veya expLorer'InIzIn üstünden görünüm e tIkLayarak kaynak secenegine tIkLayIn. Simdi notdefteri penceresi acILarak space'inizin HtmL-kaynag'I görünecek

3) Bu notdefteri sayfanIzIn üstündeki aracLardan düzenLeme'yi tIkLayIp sonrakini buL veya (kIsa yoL CtrL+F tusuna basIn) secin. BuL penceresine <br></div></FORM> yazIn. Bu kod sadece bir kere gecer bu sayfada.
öneri: imLec'inizi (cursor'unuzu) sayfanIn en yukarIsIna iLk harfin önüne yerLe$tirerek ve a$agI dogru secenegini secerek buLdurun.

4) BuLdunuzmu kodu ? eminim buLmu$sunuzdur o haLde buL penceresinde buLdurdugunuz </div>ve</form> yazILarInIn arasIna imLecinizi (cursor'unuzu) yerLestirerek a$agIdaki kodu yapI$tIrIn.kac tane Power Toy: Media PLayer istiyosanIz o kadr ctrL+v iLe yapI$tIr yapIn

<div cLass=Part><input oncLick='seLectPartType(this);' type='checkbox' titLe='This is an unsupported moduLe suppLied for the purpose of evaLuation.' id='MediaPLayer' name='PowerToy: Windows Media PLayer' vaLue='MediaPLayer'><LabeL for='pMediaPLayer'>PowerToy: Windows Media PLayer</LabeL> <br></div>

5) $imdi bu sayfayI kayIt edecegiz, fakat... normaLde notdefterini kayIt ettigimiz gibi degiL! sayfayI .htm dosyasI oLarak, yani bir web sayfasI oLarak kayIt edecegiz.

Yapmaniz gerekenLer:

*önüzdeki sayfanin üstünden dosya secenegine tIkLayIn ve kayIt türüne
farkLI kaydet tIkLayIn...
*KoLay hatIrLayabiLceginiz bir yer secin, meseLa beLgeLerim
*DosyanIza bir isim verin. Ne adLandIrdIgInIzIn bir önemi yok, meseLa nuhsaLih diyebiLirsiniz Yeterki arkasina .htm ekLeyin. yani nuhsaLih.htm gibi
*KayIt türü oLarak: Tüm DosyaLar secenegini tIkLayIn
*KodLamada UTF-8 secenegini tIkLayIn
*Ve kaydet e tIkLayIn.


6) Simdi dosyayI kayIt ettiginiz yerden yeniden acin. Eger i$LemLeri dogru yaptIysanIz dosyanIz Internet tarayIcI'nIzda (ExpLorer'InIzda) acILacaktIr. Aksi takdirde!! 5 inci adImdan sonrasInI tekrar kontroL edin ve hepsini dogru yaptIgInIzdan emin oLun!

$u an yine space'inizin Layout'unun buLundugu sayfa acILmIs oLmasI gerekiyor
üstteki kücük pencerede a$agIya dogru scroL yaptIgInIzda ikinci ücüncü v.s
Power Toy: Media PLayer görünecektir bunLarIn kutucukLarInI i$aretLayin.
SayfanIn a$agIsIna inin ve oraya geLmi$ oLan Power Toy: Media PLayer yazILarIna en üstten aLtta dogru tIkLayarak yan tarafa gecirin.
*Kaydet'e (save) basin.

i$te bu kadar bunLarI dogru yaptIgInIza emin oLun aksi bir yanLI$LIkta istenmedik sonucLar dogabiLiyor

*ALINTIDIR: http://www.Leothemaster.net