Make your own free website on Tripod.com

efem.jpg

MSN ALANINDA 10 DAN FAZLA LiSTE OLU$TURMAK
Home
MSN ALANINIZDA HTML KODLARINI KULLANILABiLiR DURUMA GETiRMEK iSTER MiSiNiZ?
MSN ALANINIZDA MüZiK DiNLETTiRMEK YADA ViDEO SEYRETTiRMEK iSTER MiSiNiZ?
BiRDEN FAZLA "POWER TOY: WiNDOWS MEDiA PLAYER" EKLEMEK
MSN ALANINIZA ZiYARETci DEFTERi EKLEMEK iSTER MiSiNiZ?
Media pLayer kuLLanarak, birden fazLa müzik caLIp yada video izLeyebiLir miyim?
BA$KALARININ MSN ALANINDAN ALINTI YAPMAK
MSN ALANINDA WiNDOWS MEDIA PLAYER'I KULLANMADAN MüZiK DiNLETTiRMEK
MSN ALANINIZDA Ki$iSEL ARKA PLAN GöRüNTüLERi NASIL KULLANILIR?
MSN ALanInIz icinde ScroLLbar KuLLanImI
MSN ALANINA SAYAC EKLEME
DOSYA DEPOLAMA VE PAYLA$IMI
MSN ALANINDA DAHA FAZLA YAZI GöRüNTüLEMEK
MSN ALANINA SOHBET PLATFORMU , ViDEO VE ANiMASYON KOYMAK
MSN ALANINDA 10 DAN FAZLA LiSTE OLU$TURMAK
MSN ALANINIZI GOOGLE'A KAYDEDEBiLiRSiNiZ
MSN ALANINA HAVA DURUMUNU GöSTEREN BiLGiLERiN EKLENMESi
MSN ALANINA ANKET EKLEME
MSN ALANINDA YAZI, cERcEVE ARKA PLAN GöRüNüMüNü DEgi$TiRME
MSN ALANINA SAAT EKLEME
Msn aLanInIzI ziyaret edenLerin size e-posta gönderebiLmesi:
BLog icine Medya DosyasI NasIL EkLenir?
BLog aLanIna ekLenen LinkLerin ba$ka bir pencerede acILmasI


0071_1024.jpg

MSN ALANINDA 10 DAN FAZLA LiSTE OLU$TURMAK

BiLdiginiz gibi MSN Spaces 10'den fazLa Liste (Lists) oLu$turmamIza izin vermiyor ama bunu a$manIn oLdukca koLay bir yoLu var. SanaLL Cobain takma adLI bir arkada$In hazIrLadIgI ekLenti sayesinde 10'dan fazLa Liste oLu$turmak artIk oLdukca koLay. Bu ekLentiyi kuLLanabiLmek icin önceLikLe http://deads0uL.bLogspot.com/ adresindeki "Daha FazLa Liste EkLeyin" yazIsIna sag tIkLayarak kar$InIza cIkacak menüde "SIk kuLLanILanLara EkLe" secenegini secin ve SIk KuLLanILanLar Listenize programIn ekLenmesini sagLayIn.

Bu a$amadan sonra Liste ekLemek icin yapmanIz gereken tek $ey kuLLanIcI adIyLa aLanInIza (MSN SPace) giri$ yaptIktan sonra, ana sayfada "SIk KuLLanILanLar"a yeni Liste oLu$turmak icin ekLemi$ oLdugunuz kIsayoL tu$una basmak ve kar$InIza cIkacak oLan pencereye ekLemek istediginiz Listenin adInI girmek. Bu a$amadan sonra takip edeceginiz adImLar normaL ListeLerinizi oLu$tururken takip ettiginiz adImLarLa aynI oLacaktIr.[ALINTIDIR : Yigit ] [ http://spaces.msn.com/members/ygt/ ]

Dad

Here I might describe my Dad, including such information as where and when he was born and where he went to school. I'll also write about where he works and some of his interests.