Make your own free website on Tripod.com

efem.jpg

MSN ALANINA SOHBET PLATFORMU , ViDEO VE ANiMASYON KOYMAK
Home
MSN ALANINIZDA HTML KODLARINI KULLANILABiLiR DURUMA GETiRMEK iSTER MiSiNiZ?
MSN ALANINIZDA MüZiK DiNLETTiRMEK YADA ViDEO SEYRETTiRMEK iSTER MiSiNiZ?
BiRDEN FAZLA "POWER TOY: WiNDOWS MEDiA PLAYER" EKLEMEK
MSN ALANINIZA ZiYARETci DEFTERi EKLEMEK iSTER MiSiNiZ?
Media pLayer kuLLanarak, birden fazLa müzik caLIp yada video izLeyebiLir miyim?
BA$KALARININ MSN ALANINDAN ALINTI YAPMAK
MSN ALANINDA WiNDOWS MEDIA PLAYER'I KULLANMADAN MüZiK DiNLETTiRMEK
MSN ALANINIZDA Ki$iSEL ARKA PLAN GöRüNTüLERi NASIL KULLANILIR?
MSN ALanInIz icinde ScroLLbar KuLLanImI
MSN ALANINA SAYAC EKLEME
DOSYA DEPOLAMA VE PAYLA$IMI
MSN ALANINDA DAHA FAZLA YAZI GöRüNTüLEMEK
MSN ALANINA SOHBET PLATFORMU , ViDEO VE ANiMASYON KOYMAK
MSN ALANINDA 10 DAN FAZLA LiSTE OLU$TURMAK
MSN ALANINIZI GOOGLE'A KAYDEDEBiLiRSiNiZ
MSN ALANINA HAVA DURUMUNU GöSTEREN BiLGiLERiN EKLENMESi
MSN ALANINA ANKET EKLEME
MSN ALANINDA YAZI, cERcEVE ARKA PLAN GöRüNüMüNü DEgi$TiRME
MSN ALANINA SAAT EKLEME
Msn aLanInIzI ziyaret edenLerin size e-posta gönderebiLmesi:
BLog icine Medya DosyasI NasIL EkLenir?
BLog aLanIna ekLenen LinkLerin ba$ka bir pencerede acILmasI


inat.jpg

MSN ALANINA SOHBET PLATFORMU , ViDEO VE ANiMASYON KOYMAK

MSN Spaces'a ekLenen HTML modüLü yardImIyLa artIk ba$LIkta görüLen tüm eyLemLeri gercekLe$tirmek oLdukca koLay. A$agIda veriLmi$ oLan IFRAME kodunun kuLLanImI sayesinde sitenizde görüntüLemek istediginiz animasyonLarI, oyunLarI ve videoLarI kuLLanIcILarInIzLa payLa$abiLirsiniz. önceLikLe kodu nereye ve ne $ekiLde yerLe$tirecegimizden bahsedeyim. MSN Spaces'ta herhangi bir yazI yazarken kuLLandIgInIz "Edit BLog Entry" böLümüne geLiyorsunuz, daha sonra yeni ekLenmi$ tu$Lardan oLan <HTML> tu$una basarak a$agIda veriLmi$ oLan kodLarI giriyorsunuz;


<IFRAME styLe="WIDTH: 300px; HEIGHT: 250px"src="URL-Buraya" scroLLing=no></IFRAME</IFRAME>YukarIdaki kodLarda beLirtiLmi$ oLan 300px aLanInIzda görüntüLemek istediginiz görüntünün (video, animasyon vs..) cerceve geni$Ligini, 250px ise bu cercevenin yüksekLigini beLirtiyor. isteginiz dogruLtusunda bu büyükLükLer üzerinde oynama yaparak cerceve büyükLügünüzü degi$tirebiLirsiniz. URL-Buraya kIsmIna ise koymak istediginiz animasyon veya videonun Linkini koyuyorsunuz. Tüm bunLarI gercekLe$tirtikten sonra "PubLish Entry" tu$una basarak görüntünüzü ba$arIyLa diger kuLLanIcILarLa payLa$mI$ oLuyorsunuz.

Not: Sözkonusu kodLar artIk bLog böLümünde caLI$madIgIndan üstte anLatILan htmL kodLarInI aktif haLe getirip bu aktif haLe getirdiginiz aLanda kuLLanmaLIsInIz.

Sohbet pLatformu:

ücretsiz Sohbet PLatformLarI (ShoutBox)

internet siteniz veya MSN ALanInIz (MSN SPace) icin ücretsiz sphbet pLatformuna www.myshoutbox.com adresine girip üye oLduktan sonra gerekLi ayarLamaLarI yaparak sahip oLabiLirsiniz. Bir sayfada görüntüLenen satIr sayIsI, yasakLI keLimeLer kuLLanImInIn önLemmesi ve sunuLan onLarca renk secenegi iLe oLdukca esnek cözümLer sunan site, size verdigi bir Link yardImIyLa bu pLatformu sayfanIza ta$ImanIza izin veriyor.


***Not: MaLesef IFRAME kodLarI msn aLanInda yasakLanmI$ bu nedenLe bu kodLar artIk i$e yaramIyor