Make your own free website on Tripod.com

efem.jpg

welcome62.gif

Home
MSN ALANINIZDA HTML KODLARINI KULLANILABiLiR DURUMA GETiRMEK iSTER MiSiNiZ?
MSN ALANINIZDA MüZiK DiNLETTiRMEK YADA ViDEO SEYRETTiRMEK iSTER MiSiNiZ?
BiRDEN FAZLA "POWER TOY: WiNDOWS MEDiA PLAYER" EKLEMEK
MSN ALANINIZA ZiYARETci DEFTERi EKLEMEK iSTER MiSiNiZ?
Media pLayer kuLLanarak, birden fazLa müzik caLIp yada video izLeyebiLir miyim?
BA$KALARININ MSN ALANINDAN ALINTI YAPMAK
MSN ALANINDA WiNDOWS MEDIA PLAYER'I KULLANMADAN MüZiK DiNLETTiRMEK
MSN ALANINIZDA Ki$iSEL ARKA PLAN GöRüNTüLERi NASIL KULLANILIR?
MSN ALanInIz icinde ScroLLbar KuLLanImI
MSN ALANINA SAYAC EKLEME
DOSYA DEPOLAMA VE PAYLA$IMI
MSN ALANINDA DAHA FAZLA YAZI GöRüNTüLEMEK
MSN ALANINA SOHBET PLATFORMU , ViDEO VE ANiMASYON KOYMAK
MSN ALANINDA 10 DAN FAZLA LiSTE OLU$TURMAK
MSN ALANINIZI GOOGLE'A KAYDEDEBiLiRSiNiZ
MSN ALANINA HAVA DURUMUNU GöSTEREN BiLGiLERiN EKLENMESi
MSN ALANINA ANKET EKLEME
MSN ALANINDA YAZI, cERcEVE ARKA PLAN GöRüNüMüNü DEgi$TiRME
MSN ALANINA SAAT EKLEME
Msn aLanInIzI ziyaret edenLerin size e-posta gönderebiLmesi:
BLog icine Medya DosyasI NasIL EkLenir?
BLog aLanIna ekLenen LinkLerin ba$ka bir pencerede acILmasI

MSN ALANINIZDA MüZiK DiNLETTiRMEK YADA ViDEO SEYRETTiRMEK iSTER MiSiNiZ?

MSN ALanInIza (MSN Spaces), a$agIda sIraLanan adImLarI takip ederek kücük boyutLu bir Windows Media PLayer koyarak istediginiz videoLarI görüntüLeyebiLir veya $arkILarI dinLetebiLirsiniz.

a) önceLikLe aLanInIza girdikten sonra sayfanIzI düzenLeyebiLdiginiz ana sayfanIn adresinin (Linkinin) yanIna &powertoy=musicvideo kodunu yazIn ve ardIndan Enter tu$una basIn.
b) Sayfa yeniLendikten sonra sayfanIn sag tarafInda buLunan,"Customize" tu$una tIkLayIn.
c) Bu a$amadan sonra sayfanIn soL tarafInda buLunan "ModüLes" butonuna tIkLayIn ve acILacak oLan pencereden "Power Toy: Windows Media PLayer" yazIsInIn yanInda buLunan "Add" yazIsIna tIkLayIn.
d) Bu a$amadan sonra sayfanIn sag tarafInda buLunan "Save" butonuna tIkLarsanIz oLu$turmu$ oLdugunuz Windows Media PLayer In ayar penceresiyLe kar$ILa$acaksInIz.
e) Bu a$amada ise URL yazan kIsma a$agIda beLirtiLmi$ uzantILardan birine sahip görüntüLemek istediginiz video veya dinLetmek istediginiz parcanIn Linkini yazIn ve ardIndan "Save" tu$una basIn.

***önemLi Not:Windows Media PLayer In destekLedigi uzantILar $u $ekiLde; wav, avi, wma, wmv, mpg, mpeg, mp3
bu uzantILardan ba$ka uzantI destekLemez.

not:daha fazLa biLgi icin http://spaces.msn.com/members/ygt aLanIna bakabiLirsiniz

*** iNTERNETTE MP3 UZANTILI $ARKI BULMANIN YOLLARI***

Metod 1 :
a$agIdaki karakter diziLerinden i$inize geLeni googLe arama bo$Luguna yapI$tIrIn.
"parent directory " /appz/ -xxx -htmL -htm -php -shtmL -opendivx -md5 -md5sums
"parent directory " DVDRip -xxx -htmL -htm -php -shtmL -opendivx -md5 -md5sums
"parent directory "Xvid -xxx -htmL -htm -php -shtmL -opendivx -md5 -md5sums
"parent directory " Gamez -xxx -htmL -htm -php -shtmL -opendivx -md5 -md5sums
"parent directory " MP3 -xxx -htmL -htm -php -shtmL -opendivx -md5 -md5sums
"parent directory " Sarkici adi ya da aLbum ismi -xxx -htmL -htm -php -shtmL -opendivx -md5 -md5sums
degi$en kIsIm sadece /appz/ DVDRip Xvid Gamez MP3 vs. kIsmI orayI aradIgInIz $eye göre degi$tirebiLirsiniz.

Metod 2 :
bir de a$agIdaki $ekiLde deneyin ...
?intitLe:index.of? mp3
bunu $arkIcI veya aLbüm adInI ekLeyerekde yapabiLirsiniz
meseLa : ?intitLe:index.of? mp3 teoman

Metod 3 :
a$agIdaki diziyi googLe arama cubuguna yazIn ...
inurL:microsoft fiLetype:iso
burada microsoft yerine adobe vs. firmaLarI veya iso yerine exe , zip gibi uzantILarI yazabiLirsiniz ...

*** Eger bu metodLarLa aradIgInIz $arkInIn direkt Linkini internette buLamazsanIz: --->

http://www.freewebtown.com/community/index.php

YukarIdaki siteden bir ftp aLanI aLIn ve istediginiz $arkIyI upLoad edin

YukarIdaki siteye upLoad edip oradan Link aLabiLirsiniz