Make your own free website on Tripod.com

efem.jpg

MSN ALANINDA DAHA FAZLA YAZI GöRüNTüLEMEK
Home
MSN ALANINIZDA HTML KODLARINI KULLANILABiLiR DURUMA GETiRMEK iSTER MiSiNiZ?
MSN ALANINIZDA MüZiK DiNLETTiRMEK YADA ViDEO SEYRETTiRMEK iSTER MiSiNiZ?
BiRDEN FAZLA "POWER TOY: WiNDOWS MEDiA PLAYER" EKLEMEK
MSN ALANINIZA ZiYARETci DEFTERi EKLEMEK iSTER MiSiNiZ?
Media pLayer kuLLanarak, birden fazLa müzik caLIp yada video izLeyebiLir miyim?
BA$KALARININ MSN ALANINDAN ALINTI YAPMAK
MSN ALANINDA WiNDOWS MEDIA PLAYER'I KULLANMADAN MüZiK DiNLETTiRMEK
MSN ALANINIZDA Ki$iSEL ARKA PLAN GöRüNTüLERi NASIL KULLANILIR?
MSN ALanInIz icinde ScroLLbar KuLLanImI
MSN ALANINA SAYAC EKLEME
DOSYA DEPOLAMA VE PAYLA$IMI
MSN ALANINDA DAHA FAZLA YAZI GöRüNTüLEMEK
MSN ALANINA SOHBET PLATFORMU , ViDEO VE ANiMASYON KOYMAK
MSN ALANINDA 10 DAN FAZLA LiSTE OLU$TURMAK
MSN ALANINIZI GOOGLE'A KAYDEDEBiLiRSiNiZ
MSN ALANINA HAVA DURUMUNU GöSTEREN BiLGiLERiN EKLENMESi
MSN ALANINA ANKET EKLEME
MSN ALANINDA YAZI, cERcEVE ARKA PLAN GöRüNüMüNü DEgi$TiRME
MSN ALANINA SAAT EKLEME
Msn aLanInIzI ziyaret edenLerin size e-posta gönderebiLmesi:
BLog icine Medya DosyasI NasIL EkLenir?
BLog aLanIna ekLenen LinkLerin ba$ka bir pencerede acILmasI


siirli_kart_76.jpg

MSN ALANINDA DAHA FAZLA YAZI GöRüNTüLEMEK

BiLdiginiz gibi MSN Spaces bir sayfada 25'den fazLa yazI görüntüLemenize izin vermiyor ama bunu a$manIn oLdukca koLay bir yoLu var. SanaLL Cobain takma adLI bir arkada$In hazIrLadIgI ekLenti sayesinde ana sayfanIzda 25'den fazLa yazI görüntüLemeniz artIk oLdukca koLay. Bu ekLentiyi kuLLanabiLmek icin önceLikLe http://deads0uL.bLogspot.com/ adresindeki "Daha FazLa Giri GörüntüLeyin" yazIsIna sag tIkLayarak kar$InIza cIkacak menüde "SIk kuLLanILanLara EkLe" secenegini secin ve SIk KuLLanILanLar Listenize programIn ekLenmesini sagLayIn.

Bu a$amadan sonra bir sayfada 99 taneye kadar yazI (giri) görüntüLemeniz icin yapmanIz gereken tek $ey kuLLanIcI adIyLa aLanInIza (MSN SPace) giri$ yaptIktan sonra, sayfada görüntüLenecek giri sayIsInI ayarLayabiLdiginiz sayfada "Settings" tu$una bastIktan sonra "BLog Settings"e girmek ve "SIk KuLLanILanLar"a sayfanIza 25'den fazLa yazI görüntüLenmesi icin ekLemi$ oLdugunuz kIsayoL tu$una basmak. Bu a$amadan sonra "Number of BLog Entries" kIsmIndaki sayInIn 25'den 99'a yükseLmi$ oLdugunu göreceksiniz.