Make your own free website on Tripod.com

efem.jpg

MSN ALanInIz icinde ScroLLbar KuLLanImI

Home
MSN ALANINIZDA HTML KODLARINI KULLANILABiLiR DURUMA GETiRMEK iSTER MiSiNiZ?
MSN ALANINIZDA MüZiK DiNLETTiRMEK YADA ViDEO SEYRETTiRMEK iSTER MiSiNiZ?
BiRDEN FAZLA "POWER TOY: WiNDOWS MEDiA PLAYER" EKLEMEK
MSN ALANINIZA ZiYARETci DEFTERi EKLEMEK iSTER MiSiNiZ?
Media pLayer kuLLanarak, birden fazLa müzik caLIp yada video izLeyebiLir miyim?
BA$KALARININ MSN ALANINDAN ALINTI YAPMAK
MSN ALANINDA WiNDOWS MEDIA PLAYER'I KULLANMADAN MüZiK DiNLETTiRMEK
MSN ALANINIZDA Ki$iSEL ARKA PLAN GöRüNTüLERi NASIL KULLANILIR?
MSN ALanInIz icinde ScroLLbar KuLLanImI
MSN ALANINA SAYAC EKLEME
DOSYA DEPOLAMA VE PAYLA$IMI
MSN ALANINDA DAHA FAZLA YAZI GöRüNTüLEMEK
MSN ALANINA SOHBET PLATFORMU , ViDEO VE ANiMASYON KOYMAK
MSN ALANINDA 10 DAN FAZLA LiSTE OLU$TURMAK
MSN ALANINIZI GOOGLE'A KAYDEDEBiLiRSiNiZ
MSN ALANINA HAVA DURUMUNU GöSTEREN BiLGiLERiN EKLENMESi
MSN ALANINA ANKET EKLEME
MSN ALANINDA YAZI, cERcEVE ARKA PLAN GöRüNüMüNü DEgi$TiRME
MSN ALANINA SAAT EKLEME
Msn aLanInIzI ziyaret edenLerin size e-posta gönderebiLmesi:
BLog icine Medya DosyasI NasIL EkLenir?
BLog aLanIna ekLenen LinkLerin ba$ka bir pencerede acILmasI


2160_1024.jpg

MSN ALANINDAN KAYDIRMA cUBUgU (SCROLLBAR) NASIL KULLANILIR?

önceLikLe a$agIda kuLLanacagImIz tüm kodLarIn giri giriLen yerdeki <HTML> yazIsIna bastIktan sonra cIkacak aLana yazILacagInI beLirteLim. Kodumuz aynen $u $ekiLde;

<P><div styLe="border-right:bLack 2px soLid;border-top:bLack 2px soLid;scroLLbar-face-coLor:orange;

font-size:8pt;scroLLbar-highLight-coLor:bLue;overfLow:auto;border-Left:bLack 2px soLid;width:

370px;scroLLbar-shadow-coLor:bLue;scroLLbar-arrow-coLor:sand;border-bottom:

bLack 2px soLid;font-famiLy:arieL;scroLLbar-darkshadow-coLor:bLack;height:200px; background-coLor:bLue; coLor:orange">YukarIdaki kodLar size siyah sInIrLarI oLan, turuncu kaydIrma cubugu ve yazIsI oLan,mavi arka pLana sahip bir scroLLbar yaratacaktIr. $u an bunLarIn yazIyor oLdugu kIsIma ise bu scroLLbar icine yazmak istediginiz yazILarI yazacaksInIz

</div></P>


YukarIdaki kodLara bakarsanIz kaLIn oLarak yazILmI$ ingiLizce renk kodLarInI göreceksiniz. Bu kodLardan "bLack" sInIr CizgiLerinin rengini beLirtirken, "bLue" scroLLbarIn arka pLan rengini, "orange" ise yazI ve yazI ve kaydIrma Cubugu rengini beLirLiyor. Bu renkLeri yine ingiLizce renk isimLeriyLe degi$tirerek istediginiz renkte scroLLbarLar eLde edebiLirsiniz.

KodLarda dikkatinizi Cekecek diger bir nokta ise turuncu ve ye$iL renkte oLan kIsImLar. Turuncu kIsImdaki sayIyI degi$tirerek scroLLbar geni$Ligini ayarLayabiLirken, ye$iL kIsImdaki sayIyI degi$tirerek scroLLbar uzunLugunu beLirLeyebiLirsiniz.